Ledarhundar


En ledarhund utför många viktiga uppgifter. Den kan för en blind eller synskadad person verkligen öka rörligheten och ge honom eller henne mycket mer självständighet. Forskning har dessutom visat att människans mentala och fysiska hälsa påverkas gynnsamt av att ta hand om en hund eller annat sällskapsdjur.

Inköp och urval

Vi köper och väljer våra blivande ledarhundar från noga utvalda uppfödare både i Sverige och utomlands. Vid ett års ålder utförs medicinisk kontroll av ögon, höfter och armbågar. Alla våra hundar kastreras.

Fodervärdar

Vi placerar våra valpar hos en fodervärd vid 8 veckors ålder. Fodervärdens uppgift innebär framförallt miljöträning och grundlydnad så att valpen lär sig vara trygg i så många olika situationer som möjligt. Eftersom en ung hund går igenom flest utvecklingsfaser under tiden hos fodervärden erbjuder Kyno-Logisch ständigt stöd till sina fodervärdar.

Ledarhundens utbildning

Efter cirka 1 1/2 år börjar den unga hunden sin "universitetsutbildning” till ledarhund. Alla hundar i utbildning bor i hemmiljö tillsammans med oss.

Utbildningen består av olika faser: lydnadsträningen tas ett steg längre, hunden börjar lära sig undvika hinder (bredd, höjd,hinder som blockerar hela trottoaren) och att stanna vid trottoarkanten. Att leta upp diverse orienteringspunkter, t.ex., brevlådor, dörrar, busshållplatser, trappor, lediga stolar, stolpar mm, är också en viktig del av träningen.

Vi ser på alla våra hundar som individer som lär i sin egen takt. Vår utbildning är specialanpassad för att passa behoven hos varje enskild hund.

Matchning och Förarutbildning

Att matcha rätt hund med rätt kund är nyckeln till ekipagets framgång. Personlighet, gånghastighet, rörlighet och arbetsmiljö är bara några av de viktigaste faktorerna. När matchning har skett, finns det även möjlighet i överenskommelse med Kyno-Logisch att lära hunden speciella saker som att gå i rulltrappor eller extra trafikträning i storstad.

Kyno-Logisch erbjuder en skräddarsydd utbildning för förare och hund i förarens egen hemmiljö.